God is calling you! Will@you answer? Thanks a lot:@instapray #faithfulchosen #christianityworldlover #uretimes #holyspirit #christianity #godisgreat #ure #jesusismyhomie #jesusismysaviornotmyreligion #jesusiscomingback #godsloveisamazing #jesuschristiswaitingforyou #jesuschrististhetruthamen #jesuschristhasnotforgottenyou #sabbathsociety #godislove💕 #glorytogod🙏 #godschilderen #biblejournalingnl