تخت جمشید

Photos + Videos + Location + Profile + Media

#تخت_جمشيد #بانو #غزل_بانو#بانو_شهركى #بابك_شهركى #دختر_بچه #كودك #موسيقى_كودك #ويولن #violin #آموزشگاه_موسيقى_شهركى #استوديو_پارت #بازيگر_كودك #بازيگر_خردسال #كودكانه #سينما #babyactor #هنرجوى_موسيقى #هنرجوى_بازيگرى #actor # #babygirl #instababy #babycute #kids #musicianbabygirl #ماشاءالله #fashionbaby #٣/٥_سالگى # 🎻 🎼 🎬 #بانو #fashionbaby #بابك_شهركى #بانو_شهركى #ويولن #kids #instababy #violin #babyactor #ماشاءالله #هنرجوى_بازيگرى #دختر_بچه #غزل_بانو #actor #تخت_جمشيد #بازيگر_كودك #هنرجوى_موسيقى #استوديو_پارت #babycute #كودك #musicianbabygirl #كودكانه #بازيگر_خردسال #babygirl #موسيقى_كودك #سينما #آموزشگاه_موسيقى_شهركى
نمیدونم چه عادتیه دارم خوبه یا بد اما تا آجر لق میشه ... قبل اینکه بی هوا دیوار روم خراب شه خرابش میکنم ... هرچقدر هم اون دیوار تنها سایبون و تکیه گاهم باشه واسه دیواری که خراب کردم شاید تا اخر عمر اشک بریزم اما با آجر لق کنار نمیام یا همه چی باید خوب باشه یا هیچی ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌#ahoo #ahoo
دل بسته ام از همه عالم بروی دوست وز هر چه فارغیم،بجز گفتگوی دوست ما را زمانه دل نفریبد بهیچ روی الا بموی دلکش و روی نکوی دوست باغ بهشت کاینهمه وصفش کنند نیست جز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوست گلهای باغ با همه شادابی و نشاط خار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست یک موی یار خویش به عالم نمیدهم ما بسته ایم رشته جان را بموی دوست بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند مائیم و روی دل بهمه حال سوی دوست ما جز رضای دوست تمنا نمیکنیم چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

social media share