હું અને મારો સમય બંને સરખા છીએ, નથી એ મારું માનતો કે નથી હું એનું માનતો !! #blue #red #life #portrait#fashion #fashionphotography #random #click#sameermark #expression #justinbieber #like4like#girls#picoftheday #followforfollow#streetphotography