#whatever medias

Posts tagged on #whatever

Top Posts Recent Posts

Top Posts

I'm not sure why some people need to keep me informed of the narc and flying monkeys posting about me on social media, but when they do, all I can do is laugh and say

I'm not sure why some people need to keep me informed of the narc and flying monkeys posting about me on social media, but when they do, all I can do is laugh and say "whatever"... And please stop telling me about it... #notmycircusnotmymonkeys 🙈🙉🙊 #howoldareweagain #obsessed #flyingmokeysunite #nothingbringspeopletogetherfasterthanmutualhatred #enemiestobestbuddies #whatever #itsyourstorymakeitagoodone #spellmynamecorrectly ...

VÌ SAO LÂU RỒI BẠN VẪN CHƯA

VÌ SAO LÂU RỒI BẠN VẪN CHƯA "RUNG ĐỘNG" AI? 1. Vì cảm thấy yêu bản thân mình là tốt nhất. 2. Vì tự ti, tôi cảm thấy mình có gì để người ta thích cơ chứ. 3. Vì, tôi cảm thấy bọn họ đều không thích tôi thật lòng. 4. Vì, không kiên trì được lâu. 5. Vì, tôi muốn yêu một người, yêu một cách nghiêm túc. 6. Vì, tôi vẫn chưa quên được người cũ. 7. Vì, độc thân là thoải mái nhất, độc thân tỏa sáng nhé. #whatever #dior #losangeles ...

Most Recent

~ Hi, bye, bitch don’t lie. •
•
•
#background #green #eyebrows #whatever #:).

~ Hi, bye, bitch don’t lie. • • • #background #green #eyebrows #whatever #:) ...

#Whatever #Oasis #DefinitelyMaybe #1994 #LiamGallagher #NoelGallagher #PaulArthurs #PaulMcGuigan #TonyMcCarroll

I'm free to be whatever I
Whatever I choose
And I'll sing the blues if I want

I'm free to say whatever I
Whatever I like
If it's wrong or right it's alright

Always seems to me
You only see what people want you to see
How long's it gonna be
Before we get on the bus
And cause no fuss
Get a grip on yourself
It don't cost much

Free to be whatever you
Whatever you say
If it comes my way it's alright

You're free to be wherever you
Wherever you please
You can shoot the breeze if you want

It always seems to me
You only see what people want you to see
How long's it gonna be
Before we get on the bus
And cause no fuss
Get a grip on yourself
It don't cost much

I'm free to be whatever I
Whatever I choose
And I'll sing the blues if I want

Here in my mind
You know….

#Whatever #Oasis #DefinitelyMaybe #1994 #LiamGallagher #NoelGallagher #PaulArthurs #PaulMcGuigan #TonyMcCarroll I'm free to be whatever I Whatever I choose And I'll sing the blues if I want I'm free to say whatever I Whatever I like If it's wrong or right it's alright Always seems to me You only see what people want you to see How long's it gonna be Before we get on the bus And cause no fuss Get a grip on yourself It don't cost much Free to be whatever you Whatever you say If it comes my way it's alright You're free to be wherever you Wherever you please You can shoot the breeze if you want It always seems to me You only see what people want you to see How long's it gonna be Before we get on the bus And cause no fuss Get a grip on yourself It don't cost much I'm free to be whatever I Whatever I choose And I'll sing the blues if I want Here in my mind You know… ...

#Clean or #Dirty #Calories #Whatever as long as a Nigga #Hitting them #Macros #ItsAllGood in #BulkingSeason with these #Genetics.

#Clean or #Dirty #Calories #Whatever as long as a Nigga #Hitting them #Macros #ItsAllGood in #BulkingSeason with these #Genetics ...

#whatever 🦁.

#whatever 🦁 ...